Hansie Wolmarans

Hansie Wolmarans (Ph.D. Grieks) is ’n afgetrede professor van die Dept Griekse en Latynse Studies aan die Universiteit van Johannesburg. Nadat hy in teologie afstudeer het aan die Universiteit van Pretoria (1974), het hy voltyds ’n loopbaan in die Klassieke gevolg. Hy was ook deeltyds predikant eers van die Hervormde Kerk (waar hy die eerste veelrassige gemeente begin het), en vanaf 2003 in die Presbiteriaanse Kerk (waar hy die eerste selfdegeslaghuwelik bevestig het). Hansie was ook aktief in verskillende vakverenigings as lid en bestuurslid, soos byvoorbeeld die Klassieke Vereniging van SA, en die Nuwe Testamentiese Werkgemeenskap van SA. Hy het 85 artikels in plaaslike en oorsese vaktydskrifte gepubliseer en was outeur of mede-outeur van elf boeke. Meer as 194 artikels op populêr-wetenskaplikevlak het uit sy pen verskyn. Sy artikels demonstreer ’n vertroudheid met tekskritiek, simboliese logika, die godsdienshistoriese agtergrond van die Nuwe Testament, linguistiek, genrestudies, asook die dialoog tussen godsdiens en wetenskap. Talle van sy artikels kan op die academia.edu webwerf gelees word, en baie van sy openbare praatjies is op die NHN webwerf, asook op YouTube beskikbaar. Hy gee steeds deeltyds klas by die Universiteit van Johannesburg en bedien die progressiewe Community in Christ geloofsgemeenskap in Westcliff, Jhb.

Op 13 Februarie 2020 het The Journal of Early Christian History ’n Festschrift aan hom oorhandig, waar twee uitgawes van die tydskrif, volumes 7(3) en 8(1) aan hom en sy werk gewy is.

In 2015 is hy en Dr Martin (“Chunky”) Young deur ’n faksie binne die Presbiteriaanse Kerk aangekla van wangedrag, omdat hulle as leraars van St Columba’s in Parkview, Johannesburg, selfdegeslaghuwelike bevestig het. Hulle is onskuldig bevind. In 2016 het dieselfde aanklaers ’n klag van kettery teen hom en Young aanhangig gemaak. Dit was op grond van ’n artikel “En Route to an Alternative, Secular, Christianity” ((PDF) En Route to an Alternative, Secular, Chrisitianity | Hansie Wolmarans - Academia.edu) wat aanlyn asook in ’n akademiese tydskrif verskyn het. Young is oorlede aan ’n aneurisme op die dag waarop die klagtes beteken is. In 2019 is die klagtes onvoorwaardelik teruggetrek en het die kerk in die openbaar verskoning aangeteken – dit nadat hy vir drie jaar nie toegelaat was om die sakramente te bedien of te preek nie.

Hansie se teologiese motto is op ’n alternatiewe vertaling van die eerste verse in Johannes 1 gegrond: “In die begin was die gesprek, en die gesprek was by God en die gesprek was God. En in die volheid van die tyd het hierdie gesprek in ons vlees kom woon.”

Elders gesien: John Shelby Spong is oorlede

Hansie Wolmarans Elders gesien 2021-09-14

"Hy was ’n leidende en geliefde stem in die progressief-liberale Christendom, maar ook gevrees en gehaat in fundamentalistiese groeperinge."

Top