Hans Friedrich Heese

Hans Friedrich Heese is op 26 Julie 1944 op Kamieskroon gebore en voltooi sy skoolloopbaan op Uniondale. Hy verwerf in 1966 ’n BA-graad en onderwysdiploma aan die Universiteit Stellenbosch en hou daarna skool in Malawi, die Noord-Kaap en Namibië. Hy verwerf sy PhD (Geskiedenis) aan die Universiteit Kaapstad met ’n studie oor die Afrikaners in Angola oor die tydperk 1880 tot 1928. In 1976 word hy by die Universiteit van die Wes-Kaap se nuutgestigte Instituut vir Historiese Navorsing as navorser aangestel om “bruin” geskiedenis te ondersoek. In 1985 verskyn sy eerste publikasie oor rasvermenging gedurende die VOC-periode, en dit word opgevolg deur ’n studie oor die regstelsel aan die Kaap waarin die vonnisse van slawe en ander inheemse groepe bespreek word. In 1999 word hy aangestel as argivaris van die US-argief, waar hy in 2010 aftree. Daarna aanvaar hy ’n navorsingspos aan die Stellenbosch-museum met die opdrag om die dorp se slawegeskiedenis na te vors. Sy slawenavorsing word saamgevat in sy publikasie Amsterdam tot Zeeland, slawestand tot middestand? ’n Stellenbosse slawegeskiedenis, 1679–1834 wat in 2016 op die rakke verskyn het. Sy navorsing oor slawe in die Boland het voortgegaan en het hy ’n slawedatabasis saamgestel wat gereeld bygewerk word.

Living conditions of slaves in the Boland (Western Cape), 1816 to 1834: a reassessment of currently held perspectives based on a new Boland slave database

Hans Friedrich Heese Academic research 2023-08-04

"What follows is an attempt to examine closely the living conditions of slaves in the rural Boland district, taking as a point of departure the well-documented period of 1816 to 1834, and presenting a reassessment of traditionally held perspectives, based on a recently constructed Boland slave database by this author."

Lewensomstandighede van slawe in die Boland (Wes-Kaap), 1816 tot 1834: ’n herevaluering van bestaande beskouings aan die hand van die Boland-slawedatabasis

Hans Friedrich Heese LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2023-08-04

"Volgens die Afrikanerdenkbeelde was die slawe-eienaars aan die Kaap meer besorg oor die wel en wee van hulle slawe omdat dit tot die eienaar se voordeel sou wees as sy slawe nie weens mishandeling sou dros of sterf nie."

Onderhoud: Hans Heese oor Amsterdam tot Zeeland: Slawestand tot Middestand?

Hans Friedrich Heese, Naomi Meyer Skrywersonderhoude 2016-08-17

"Slawerny kom as 'n gewettigde stelsel van dwingelandy nie meer voor nie. Tog het persone wat in totale armoede grootword, of in onkunde, nie regtig vrye keuses om uit te oefen nie."

Top