George Steyn

George Steyn is die Voorsitter van die Raad van die Universiteit Stellenbosch.

Afrikaanse aanbod aan US nie afgewater

George Steyn Seminare en essays 2015-11-16

"Ten minste die goedgekeurde minimum-taalaanbod in Afrikaans en in Engels sal in 2016 aan die Universiteit Stellenbosch geld. Die Afrikaanse aanbod sal nie afgewater word nie."

Top