Estelle Alma Maré

Estelle Alma Maré het doktorsgrade in letterkunde, argitektuur en kunsgeskiedenis en ’n meestersgraad in stads- en streeksbeplanning verwerf. Sy praktiseer van 1975 tot 1980 as argitek, waarna sy as dosent in die Departement Kunsgeskiedenis aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) aangestel word. As akademikus publiseer sy wyd in die dissiplines van kuns- en argitektuurgeskiedenis, estetika, kartografie, visuele kultuur en letterkunde. Sy tree op as redakteur van verskeie boeke, versamelbundels en geakkrediteerde tydskrifte en is tans redakteur van SA Journal of Art History. Sy het al etlike toekennings van Unisa en die NRF ontvang; die belangrikste hiervan was ’n beurs van die Onassis Foundation for Hellenic Studies in 2001. In 2002 is daar ’n uitruilbeurs van die Franse Nasionale Navorsingsinstituut aan haar toegeken en in 2003 het sy die Stalsprys vir Kunsgeskiedenis van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang. Sy is tans ’n navorsingsgenoot aan Tshwane Universiteit van Tegnologie.

Die hiërargie van begeerte in José Saramago se roman Baltasar and Blimunda

Estelle Alma Maré 2012-02-14 ’n Belangrike tema in José Saramago (1923–2010), aan wie die Nobelprys vir Letterkunde in 1998 toegeken is, se roman Baltasar and Blimunda (Portugese titel: Memorial do convento), wat in die vroeë 18de-eeuse Portugal afspeel, is persoonlike en kollektiewe obsessies wat deur begeerte gedryf word.
Top