Ernest van Eck

Professor Ernest van Eck het ? MA (Grieks) in die Fakulteit Geesteswetenskappe in 1990 en ? DD (Nuwe-Testamentiese Wetenskap) in die Fakulteit Teologie in 1993 aan die Universiteit van Pretoria behaal. Vir die afhandeling van sy DD studeer hy vir ? jaar (1992) by die Graduate Theological Union in Berkeley (Kalifornië), met as promotors professore Herman Waetjen en Andries van Aarde. Prof. van Eck is in 2007 as medeprofessor (Nuwe-Testamentiese Wetenskap) aan die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, aangestel, en in 2011 bevorder tot volle professor. Hy is ? geordende predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die outeur van 42 vakwetenskaplike artikels, die mede-outeur van 12 vakwetenskaplike artikels, en het 7 bydraes in akademiese publikasies gelewer. Prof. van Eck is lid van die the Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid Afrika, die Amerikaans gebaseerde Context Group Project: A project on the Bible and its socio-cultural context, en die Society of Biblical Literature. Sy navorsing fokus tans onder andere op die gelykenisse van Jesus, gender studies, etnisiteit en ekklesiologie, die Sinoptiese evangelies, die post-koloniale lees van tekste, en seksualiteit.

Homoseksualiteit en sewe klassieke Bybelse tekste: Antigay of misverstaan?

Ernest van Eck, Ralph Barnard LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2013-09-18

"Hierdie artikel, in oorwegend toegepaste vorm, poog om die debat oor die sewe tekste in die Bybel wat met “homoseksualiteit” verbind word, so toeganklik moontlik aan nieteoloë bekend te stel. Sodoende kan ’n meer verantwoordelike omgang met die teks van die Bybel moontlik bevorder word."

Top