Erika Murray-Theron

Erika Murray-Theron is in KwaZulu-Natal gebore en het in Glencoe gematrikuleer. Sy het in 'n onderwysershuis grootgeword en is van kleinsaf blootgestel aan boeke en aan haar pa se belangstelling in taal. Sy het aan die Universiteit van Stellenbosch, die Universiteit van Pretoria en Unisa gestudeer en honneursgrade in Sielkunde en Afrikaans en ook 'n diploma in spesiale onderwys verwerf.

Sy het as vakkundige beampte by die departement van Arbeid gewerk, was daarna verbonde aan UNISA se departement van Sielkunde, het later vryskutvertaalwerk in die vak Sielkunde vir UNISA gedoen, was as berader verbonde aan FAMSA en was gereeld op aflosbasis Afrikaansonderwyser. Sy was op verskillende maniere by die gemeenskap betrokke - onder andere by die plaaslike hoërskool, die gemeenskapsbiblioteek, as redakteur van 'n gemeenteblad en by die skakeling tussen leeskringe in Pretoria, waar sy woon. Sy doen vertaalwerk, word van tyd tot tyd gevra om manuskripte te lees en tree ook soms as spreker op. Sedert haar kinders volwasse is, is daar meer tyd vir skryfwerk. Sy is van jongs af 'n toegewyde leser.

Sy het vandat sy kan onthou, belang gestel in stories vertel en skryf, en sy het die gewone pad van Die Jongspan na die skoolblad na Die Stellenbosse Student na artikels in tydskrifte en na verhale in vroue- en gesinstydskrifte en literêre tydskrifte geloop. 'n Aantal van haar verhale is in bundels opgeneem. In 1989 het haar eerste roman by Tafelberg verskyn.

Sy is getroud met Tom Theron, 'n ingenieur, en hulle het vyf kinders en vyf kleinkinders.

Publikasies sluit in:

Wie is jy, Elizabeth (Tafelberg, 1989)
Die toubrug (Tafelberg, 1992)
Vlegsel (Queillerie, 1995)
Die Mezzanine-klub (Queillerie, 1998)

Opgedateer/Updated: 2009-05-19

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Harry Kalmer, ’n persoonlike huldiging

Erika Murray-Theron In memoriam 2019-08-14

"Harry se dood is ’n skade."

Top