Engelina du Plessis

Lindie du Plessis is ’n professor in toerismebestuur aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy spesialiseer in mededingendheid en bestuurskwessies van toerisme. Sy is toegewyd aan die ontwikkeling van haar studente en volg ’n vernuwende benadering tot klasaanbiedings.

Lindie is aktief betrokke by die bedryf deur bystand te verleen met verskillende toerismeprojekte, soos die ontwikkeling van opleidingsmateriaal vir DEAT (Departement van Omgewing en Toerisme) sowel as NYDA (Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap). Sy is geakkrediteer by Cathsseta (voorheen bekend as Theta) as assessor, fasiliteerder, afrigter, mentor, ontwikkelaar en ontwerper. Sy het ook befondsing van die NNS ontvang as deel van die Thuthuka-projek en twee KIC-toekennings om bedryfsverhoudinge en navorsing te bevorder.

Sy het ’n boek geskryf vir die wildbedryf met die titel Jag en wildtoerisme (Game farm and hunting tourism, 2013). Sy was verantwoordelik vir agt hoofstukke in verskillende handboeke vir toerisme. Sy het ses meestersgraadstudente suksesvol afgelewer as studieleier en ses PhD-studente as promotor en is nog steeds betrokke by tien nagraadse studente. Sy het 31 geakkrediteerde artikels gepubliseer, nog vier is aanvaar en sewe word tans geëvalueer. Sy het gedien in die redaksie van Journal of Revenue and Pricing en was ’n paneellid vir die nasionale Departement van Toerisme. Sy is ook ’n lid van die AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) en die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswetenskaplikes. In 2015 was sy ook een van die Top 20 kandidate van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

Sy het ’n passie vir die toerismebedryf en het haarself die afgelope tien jaar gekwalifiseer as ’n avontuurgids, toergids, lewensredder en gevorderde 4x4-bestuurder.

Sleutels tot ’n suksesvolle, volhoubare fees

Melt Myburgh, Engelina du Plessis Feeste 2020-01-22

Die navorser Engelina du Plessis deel waardevolle insigte oor wat feeste in Suid-Afrika suksesvol maak.

What makes a wine festival successful? The Robertson Valley story

Engelina du Plessis Academic research 2020-01-07

“Results indicate that the right market, a variety of products, and a personal service approach are some of the most vital factors that lead to a thriving and sustainable wine festival.”

Wat maak ’n wynfees suksesvol? Die Robertsonvallei-storie

Engelina du Plessis LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-01-07

“Wynfeeste is ’n unieke toerismemark wat verder ontgin kan word tot voordeel van die hele vallei, deur die uniekheid van feeste te erken en hierdie faktore verder te ontgin.”

Top