Emile Zitzke

Emile Zitzke is die direkteur van nagraadse programme in die Skool vir Regte aan die Universiteit van die Witwatersrand. Hy doseer en martel studente in deliktereg (voorgraads) en koördineer die LLM-kursus oor toegang tot inligting en privaatheid.

Hy het sy LLB met onderskeiding aan die Universiteit van Pretoria behaal waar hy die visekanselier se medalje vir uitsonderlike akademiese prestasie ontvang het as die topstudent in die LLB-klas, ’n prestasie wat sy graad 1-juffrou se verstand te bowe gaan.

Daarna registreer hy vir ’n LLM-skripsie onder die leiding van professor T.J. Scott oor die interaksie van die deliktereg met die Grondwet. Na ’n jaar word daardie skripsie opgegradeer na ’n LLD-proefskrif getiteld “A new proposed constitutional methodology for effecting transformation in the South African law of delict”, wat in 2016 toegeken is. Op daardie stadium was hy die jongste persoon wat in die geskiedenis van daardie regsfakulteit hierdie graad behaal het. Sedert 2020 is hy die tweede jongste persoon wat hierdie graad verwerf het, ’n gepaste posisie omdat hy ook sy ouma se tweede gunstelingkleinkind is.

Voor sy aanstelling by Wits het hy regsfilosofie doseer en chaos veroorsaak by die Departement Regsleer in die UP se Regsfakulteit. Gevolglik is hy ’n trotse draer van die etiket “Pretoria Krit”.

Daarna voltooi hy ’n postdoktorale navorsingsgenootskap by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Gevorderde Konstitusionele, Volke- en Publiekreg (’n navorsingsentrum verbonde aan die Universiteit van Johannesburg) waar hy ook regsfilosofie doseer en by die LLM-program in menseregte betrokke is. Hulle bied hom egter nie ’n werk aan nie, en so moet hy noordwaarts op Empireweg Wits toe ry.

Die klein gebied waarin deliktereg, menseregte, kritiese regsfilosofie (en blykbaar ook komedie) oorvleuel is sy navorsingsfokus.

Sy lys van publikasies verskyn op https://orcid.org/0000-0001-5288-8679 en https://scholar.google.co.za/citations?user=CoWjLj8AAAAJ&hl=en.

Vonnisbespreking: Grondwetlike skadevergoeding as "nominale" en "verswaarde" skadevergoeding in dringende aansoeke

Emile Zitzke LitNet Akademies (Regte) 2020-08-12

"Op ’n dag het die Johannesburgse Metropolisie by die middelmannetjie opgedaag, die besittings van die hawelose mense op ’n trok gelaai en toe verdwyn."

Top