Elsie Lubbe

Elsie Lubbe is sedert 1991 ’n lektor in die Fakulteit Opvoedingswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus).

Sy beskik oor die volgende kwalifikasies: HOD (Sekondêr), BEd Hons, MEd (PU vir CHO), PhD (NWU). Haar MEd handel oor die verband tussen skryfvaardigheid, toetsbordvaardigheid en selfgereguleerde leer. In haar PhD het sy ’n onderrigraamwerk ontwikkel wat gebruik kan word om werktoegangsvaardighede by rekenaartoepassingstegnologie-leerders te bevorder.

Elsie is betrokke by die onderrig en opleiding van voorgraadse sowel as nagraadse BEd-onderwysstudente en het in 2013 ’n Institusionele Toekenning vir Onderriguitnemendheid (ITOU) ontvang.

Die fokus van haar navorsing is in onderrig en leer met spesialisering in selfgerigte leer in rekenaartoepassingstegnologie, metakognisie in rekenaartoepassingstegnologie en die onderrig van toetsbordvaardigheid in rekenaartoepassingstegnologie.

In 2005 het sy ’n referaat by die 8ste IFIP World Conference on Computers in Education gelewer. In 2006 is haar artikel “The relationship between keyboarding skills and self-regulated learning” in die South African Journal of Education gepubliseer. Sy het ook in 2013 ’n hoofstuk in Empowering IT and CAT teachers (Sun Press, Stellenbosch) onder redaksie van E Mentz gepubliseer. Uit haar PhD is ’n artikel met die titel “The impact of the integration of literacy tasks on the literacy test results of computer applications technology learners” in Desember 2014 in die Mediterranean Journal of Social Sciences gepubliseer.

Mik-en-tik teenoor selfgerigte leer en toetsbordvaardigheid

Elsie Lubbe, Estelle Kruger Onderhoude 2017-07-19

"Dit sal vir my wonderlik wees as ek dit kan regkry dat leerders in Suid-Afrika ook die waarde van toetsbordvaardigheid in die tegnologiese era waarin ons ons bevind kan besef en hierdie vaardigheid ook reeds in laerskole (vanaf graad 4) in ons Suid-Afrikaanse skole onderrig kan word."

The influence of self-directed learning readiness level on the acquisition of the technique of touch-typing

Elsie Lubbe Academic research 2017-07-07

"The QWERTY keyboard is used worldwide to key in data on computers. People who possess the technique of touch-typing with regard to keyboard skills are able to key in data much faster."

Die invloed van selfgerigteleergereedheid op die aanleer van die blindtiktegniek

Elsie Lubbe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-07-06

"Die QWERTY-toetsbord word wêreldwyd gebruik om data op rekenaars in te tik. Mense wat oor die blindtiktegniek ten opsigte van toetsbordvaardigheid beskik, is in staat daartoe om data baie vinniger in te tik."

Top