Avatar

Elna Barnard

Elna Barnard is sedert September 2007 werksaam by die Grahamstadse Onderwys-distrikkantoor in die hoedanigheid as ’n adjunkonderwysspesialis van die Tele-Kollaboratiewe Leer en Onderwys Subeenheid wat deel van die Hoofdirektoraat: Kurrikulum en Bestuur vorm. In hierdie hoedanigheid is sy verantwoordelik vir die monitering en implementering van beleid en programme rakende biblioteekinligtingstelsels by skole, e-leer-beleid, implementering en die gebruik van interaktiewe rekenaargesteunde sagteware deur skole, wiskunde-, wetenskap- en tegnologie-programme, asook navorsingstudies rakende kurrikulum-implementering vir grade R–12.

Elna het haar loopbaan as ’n preprimêre onderwyseres by ’n privaatskool in Noordwes begin. In 1996 sluit sy aan by die vakadviseursdienste van die Gautengse Onderwysdepartement met die portefeulje Voorskoolse Onderwys, en meer spesifiek graad R, vir die Randfonteinse Onderwys-distrikkantoor. In 2000 word sy verplaas na die Klerkdorpse Onderwys-distrikkantoor, met dieselfde portefeulje, maar die Grondslagfase word ook bygevoeg. In 2005 verhuis die Barnard-gesin en word Elna oorgeplaas na die Grahamstadse Onderwys-distrikkantoor as ’n vakadviseur vir Vroeë Kinderontwikkeling en die Grondslagfase. In 2007 word sy bevorder na haar huidige pos van adjunkonderwysspesialis.

Ten spyte van ’n uitdagende beroepslewe streef Elna ook daarna om haar akademies verder te verryk en haar kwalifikasies te verbeter. In 1997 verwerf sy ’n BEd Honneurs-graad met spesialisering in preprimêre onderwys cum laude om by haar BA (1988) en Nagraadse Onderwysdiploma (1991) te voeg – al hierdie kwalifikasies is deur deeltydse studie aan UNISA behaal. In 2002 verwerf sy ’n Magistergaad in Vroeë Kinderintervensie aan die Universiteit van Pretoria, en in 2011 ’n PhD aan Rhodes Universiteit met die tesistitel “Die belewingservaringe van Graad R-onderwysers met betrekking tot hul toepassing van gesyferdheid in die klaskamer”.


LitNet Akademies (Skole): Elzette Steenkamp gesels met Elna Barnard van die Grahamstadse Onderwys Distrikkantoor

Elzette Steenkamp, Elna Barnard 2012-05-23 Elzette Steenkamp gesels met Elna Barnard oor die wiskunde- en wetenskapgerigte projekte van die Grahamstadse Onderwys Distrikkantoor.
Top