Elizabeth Miller-Vermeulen

In Memoriam: Dot Vermeulen

Elizabeth Miller-Vermeulen In memoriam 2015-05-04

"Dot se kuns is  vernuwend, en as wenner van die Sasol New Signatures 2013 het sy sodanige  erkenning vir haar eie, vernuwende, visuele werk gekry."

Top