Elda de Waal

I probe opportunities for creating and maintaining successful public schools in South Africa and my research reflects a global concern for public schooling. International literature (Bush, 2007; Cummings, 2009; McCarthy, 2006 & 2007; Thomas, Cambron-McCabe, McCarthy, 2009) indicates that when solutions are required for deep rooted problems about learners’ reaching full potential, the need for successful public schools becomes plain. My focus is on encouraging a human rights culture to balance education partner rights (learners, educators, parents/caregivers, society) in search of classroom safety-security and to urge every partner to be jointly responsible for successful schooling, among others, by promoting happiness and recognizing different languages/religions/cultures fairly within public schools’ legal settings.

With successful public schooling as my research focus, I conduct research in five constitutionally supported themes (learner best interests / educator rights; classroom security; education partner accountability; language-religion-culture aspects; public law indicators) as they represent the catch in balancing fundamental learner-educator rights in search of classroom security (rooted in education policies), while urging partners to play their roles by advancing safety/welfare and recognizing differing language/religion/culture traits in public schools’ legal milieu as a path to successful public schooling.

In Afrikaans

Hier onder volg ook 'n persoonlike storie:

Elda Kocks-deWaal is die beste storie van hoop waarvan ek bewus is, aangesien die Here se genade vir 62 jaar my dra, ondersteun en laat glimlag vir die lewe. Laasgenoemde het my Walla (Johan Andries de Waal) my leer doen.

  • Gebore as rustelose rooikop-dogtertjie het ek die bynaam Rooimier al sommer in die hospitaal gekry — die rusteloosheid draai om die absolute begeerte om alles beter, vinniger, ouliker en mooier te kan maak. Onrealisties? Vir ander mense — nie vir my nie! 
  • Meer as een “verbygaande iskemiese aanval” (ITA) beleef en tog nog steeds verbonde aan die Noord-Wes Universiteit: tans as Navorsingsdirekteur (Waarnemend) van die eenheid Onderwys en Menseregte in Diverse Konteks (Edu-HRight).
  • Amper 900 skole al op die een of ander manier oor die laaste 18 jaar op my manier bygestaan.

Leef aan die hand van Jesus se voorbeeld, menslik gesproke en die carpe diem-beginsel!

Skoleseminaar: Elda de Waal reageer op die TALIS-navorsingstudie

Naomi Meyer, Elda de Waal SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-07-11

Elda de Waal reageer op die Teaching and Learning International Survey (TALIS) se bevindinge oor veiligheid, ongelykheid en die algemene toestand van Suid-Afrikaanse skole.

Wat beteken die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys?

Elda de Waal, Naomi Meyer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2017-11-10

"Die wetsontwerp misken die gebrek aan genoeg skoolgeboue, genoeg leermateriaal, relevante en gehalte-opleiding van beheerliggame en die rol wat ouers móét speel by die skool waar hulle kind in die klaskamer sit."

Top