EJ Marais

EJ (Ernst) Marais, ’n alumnus van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel in Sakereg, het in 2014 by die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van Johannesburg aangesluit, waar hy sakereg doseer. Hy het twee nadoktorale navorsingsgenootskappe voltooi: een met die wyle AJ van der Walt aan die Universiteit Stellenbosch (2012) en een met Hanri Mostert aan die Universiteit Kaapstad (2013). Hy spesialiseer in die onteieningsreg, verkrygende verjaringsreg en sakereg in die algemeen, en het al etlike geakkrediteerde artikels op hierdie gebiede in leidende plaaslike en buitelandse regstydskrifte gepubliseer. Hy is ’n stigterslid van die Expropriation Law Expert Group, lid van ’n internasionale navorsingsgroep oor verkrygende verjaring, wat deel vorm van die Common Core of European Private Law, en ook lid van die adviesraad van die Young Property Lawyers Forum.

EJ (Ernst) Marais, an alumnus of the South African Research Chair in Property Law, joined the Law Faculty at the University of Johannesburg in 2014, where he teaches property law. He previously completed two post-doctoral research fellowships, one with the late AJ van der Walt at Stellenbosch University (2012) and one with Hanri Mostert at the University of Cape Town (2013). His research interests are in expropriation law, acquisitive prescription law and property law generally, and he has published several accredited articles in these areas in prominent local and foreign law journals. He is a founding member of the Expropriation Law Expert Group, a member of an international research group on acquisitive prescription, which is part of the Common Core of European Private Law, and a member of the advisory board of the Young Property Lawyers Forum.

 

Is onteiening sonder vergoeding werklik die antwoord?

EJ Marais Seminare en essays 2018-02-08

"Ondertussen skyn dit onnodig vir grondeienaars te wees om snags wakker te lê. Enoch Godongwana, voorsitter van die ANC se ekonomiese-transformasie-komitee, het na aanleiding van adjunkpresident Ramaphosa se aankondiging gesê dat die ANC eers sal probeer om grondhervorming te versnel voordat daar aan die eiendomsklousule getorring sal word."

Einstein-kompetisie: Ernst Marais

EJ Marais Einstein-kompetisie 2016-06-07

Ernst het twee nadoktorale navorsingsgenootskappe voltooi: een by die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel in Sakereg en toe by die Universiteit Kaapstad.

’n Positiewe blik op die onteieningswetsontwerp

EJ Marais, BV Slade Seminare en essays 2016-05-19

"Die staatsvoogdyskapmodel beteken nie – soos soveel mense vrees – dat die staat sekere kategorieë eiendom op ’n indirekte manier mag verkry (of selfs nasionaliseer) sonder om vergoeding daarvoor te betaal nie."

Eiendomsverlies deur verkrygende verjaring: Onteiening sonder vergoeding – of nie?

AJ van der Walt, EJ Marais Academic research 2012-12-11

"Hierdie artikel fokus spesifiek op die onteieningsvraagstuk, naamlik of verjaring ’n onteiening van regte ingevolge artikel 25(2) meebring."

Ernst Marais talks to Naomi Meyer about the language debate which once again flared up at the University of Stellenbosch

EJ Marais, Naomi Meyer Academic research 2011-11-08

The language issue is an ongoing debate at the University of Stellenbosch. What is your solution to the problem? Stellenbosch University (SU) must make a firm pronouncement that it is primarily an Afrikaans university where Afrikaans is the main language of tuition.

Top