Du Toit Peters

Du Toit Peters studeer ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit.

Einstein-kompetisie: Du Toit Peters

Du Toit Peters Einstein-kompetisie 2016-07-11

Du Toit studeer ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit.

Top