Dot Vermeulen

 Dot Vermeulen is 'n kunstenaar. In 2013 het sy die Sasol New Signatures-toekenning vir haar kuns ontvang.

Dot Vermeulen oor kuns en kommunikasie

Dot Vermeulen, Naomi Meyer Akademies en skole 2015-01-28

"Mens kan nie altyd lekker in my werk sien wat is skilderwerk en wat is digitaal nie, omdat die twee mekaar ook naboots. Korrespondensie sluit natuurlik altyd ook misverstande in, of selfs die onvermoë om te kommunikeer."

Top