Dionne Crafford

Dionne Crafford verwerf in 1996 sy BSc Ekologie-graad aan die Universiteit van Pretoria en sy BSc (Hons.) Dierkunde-graad in 1997 aan dieselfde Universiteit. In 2000 verwerf hy sy MSc Dierkunde-graad aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou Universiteit van Johannesburg), met spesialisering in omgewingsmonitering en parasitologie. Van 2001 tot 2006 is hy werksaam as ‘n navorser met spesialisasie in endoparasitologie in die dieregesondheidsbedryf, en van 2007 tot 2013 as navorser by ClinVet International (Edms.) Bpk. In 2009 skryf hy aan die Universiteit van Johannesburg in vir ‘n deeltydse PhD in dierkunde (weer eens met spesialisering in parasitologie), en verwerf die kwalifikasie in 2013.

Die problematiek verbonde aan die identifikasie van Taenia spp. in honde (Canis familiaris), jakkalse (Canis mesomelas) en rooikatte (Caracal caracal) in Suid-Afrika

Dionne Crafford, Dawie Kok LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2013-08-06

"Die lintwurm Taenia solium, met sy feitlik wêreldwye verspreiding, is inderdaad seker die bekendste parasiet wat mense besmet. Reeds so vroeg as 1550 v.C. is verwysings gevind na lintwurmbesmetting in mense."

Top