Avatar

Dawie Kok

Dawie Kok verwerf in 1962 ‘n BSc in dierkunde, gevolg deur ‘n MSc in 1965 en ‘n DSc in 1971. Al drie grade is aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (nou Universiteit van die Vrystaat) verwerf. Van 1967 tot 2000 werk hy as lektor, senior lektor en professor in die Departement Dierkunde en Entomologie aan dieselfde Universiteit. Sedert die tagtigerjare is sy navorsingsfokus op parasitologie. Van 2001 tot 2013 is hy werksaam by ClinVet International (Edms.) Bpk. as senior navorser, navorsingsbestuurder en later endoparasitologie-departementshoof.

Die problematiek verbonde aan die identifikasie van Taenia spp. in honde (Canis familiaris), jakkalse (Canis mesomelas) en rooikatte (Caracal caracal) in Suid-Afrika

Dionne Crafford, Dawie Kok LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2013-08-06

"Die lintwurm Taenia solium, met sy feitlik wêreldwye verspreiding, is inderdaad seker die bekendste parasiet wat mense besmet. Reeds so vroeg as 1550 v.C. is verwysings gevind na lintwurmbesmetting in mense."

Top