Danie Veldsman

Danie Veldsman is ’n Oos-Kapenaar wat aan die universiteite van Port Elizabeth en Pretoria en as DAAD-beurshouer aan die Kirchliche Hochschule, Wes-Berlyn, Duitsland studeer het. Hy was vir ’n kort tydperk predikant in Pretoria-gemeente tot en met sy aanstelling aan Unisa en daarná aan die Department Dogmatiek en Christelike Etiek aan die Universiteit van Pretoria. Sedert 2011 is hy departmentshoof van die latere saamgestelde Department Sistematiese en Historiese Teologie. Sy besondere navorsingbelangstelling is nie alleen die eietydse teologiewetenskap-diskoerse nie, maar veral ook die re-konseptualisering van religieuse ervaring vanuit evolusionêre perspektiewe, veral konsepte soos transendensie, bewussyn en beliggaamde menswees. Uit sy huwelik met Renee is drie dogters gebore en hulle is reeds die trotse grootouers van ses kleinkinders.

Wentzel van Huyssteen (1942–2022)

Danie Veldsman In memoriam 2022-02-24

Die internasionaal gevierde teoloog Wentzel van Huyssteen is op 18 Februarie 2022 in die ouderdom van 79 oorlede. Danie Veldsman bring hulde aan hom.

Tyd dat Willie Jonker se boodskap opnuut gehoor word

Gert Duursema, Danie Veldsman Onderhoude 2021-05-25

"Die Rustenburg-skuldbelydenis is onteenseglik een van die belangrikste momente in die kerkgeskiedenis van die vorige eeu – nie net vir die NG Kerk nie, maar vir al die Afrikaanse kerke." – Gert Duursema, LitNet Akademies-navorser.

Top