Danie Strauss

In 1971 word DFM Strauss as senior lektor in Wysbegeerte aan die destydse UOVS aangestel. In Januarie 1976 word hy tot medeprofessor bevorder en in Oktober 1977 word hy as professor en hoof van die Departement Wysbegeerte aan die UOVS aangestel. In 1994 vertrek hy na Kanada, waar hy as eerste direkteur van die Dooyeweerd Centre die publikasie van die versamelde werke van Herman Dooyeweerd in Engels van stapel stuur. Hy keer in 1997 terug na Suid-Afrika en vanaf April 1998 tot 31 Desember 2001 tree hy op as Dekaan van die nuwe Fakulteit van Geesteswetenskappe aan die UOVS. Benewens 15 selfstandige publikasies, 35 voordragte vir internasionale konferensies en 20 bydraes tot versamelde werke het meer as 240 vakartikels in nasionale en internasionale tydskrifte uit sy pen verskyn. In 2005 is 'n werk oor die wysgerige grondslae van die moderne natuurwetenskappe deur die Duitse uitgewer Peter Lang gepubliseer, naamlik Paradigmen in Mathematik, Physik und Biologie und ihre philosophische Wurzeln (Frankfurt am Main). In 2006 het 'n werk oor die sosiologie ook by Peter Lang verskyn: Reintegrating Social Theory Reflecting upon Human Society and the Discipline of Sociology (Oxford: New York). In 2009 is sy Philosophy: Discipline of the Disciplines deur Paideia Press, Grand Rapids, VSA, uitgegee. In 1989 ontvang hy die Stalsprys vir wysbegeerte en in 2008 die Van Wyk Louw-prys vir uitstaande akademiese werk van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

 

Opgedateer/Updated: 2009-11-05

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Wat is goeie wetenskap? Danie Strauss reageer

Danie Strauss, Danie Strauss 2011-02-17 Danie Strauss reageer op die artikel “Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Fanie de Beer en Braam Roux. Ek het met belangstelling en ...

Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal

Danie Strauss LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-01-19

"Die gegewe dat die “natuurlike” getalle op mekaar volg, dui op die potensiaal om sonder einde voortgesit te word – wat vanself sowel die oneindige as die aritmetiese tydsorde van opeenvolging ten tonele voer."

Die uniekheid van die menslike denke

Danie Strauss LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-08

"Denke kan nie losgemaak word van begrippe en argumente nie, van die aard van analitiese denke en van die onderskeiding tussen waarheid en geldigheid."

Top