Danie Langner

Danie Langner behaal in 1994 aan die Vrystaatse Universiteit ‘n BA Teologie graad, in 1997 BTh. In 2000 behaal hy ‘n Magister in Ekklesiologie (cum laude). Vir die M-skripsie verwerf hy akademiese erekleure aan die Vrystaatse Universiteit. In 2004 verwerf hy sy Doktorsgraad in Ekklesiologie. Hy is outeur van die boek: Teen die hele wêreld vry: Koot Vorster segsman of profeet? In samewerking met die bekroonde foto joernalis Paul Alberts verskyn die boek: Gebroke Land.
Dr Langner was predikant van NG Gemeente Hugenoot in Bloemfontein en NG Klerksdorp-Oos. Hy dien op Ringskommisies en die Wes-Transvaalse Sinode se Regskommissie asook op talle gemeenskapskomitees en rade, onder andere op die Gebiedskomitee: Bemarking van die Transvaalse Voortrekkers. Tans dien hy op die Beheerliggaam van Laerskool Louis Leipoldt en as Kommandoleier van Polsslag Voortrekkerkommando. Sedert 2008 tot einde 2011 is hy die Uitvoerende Direkteur van Solidariteit Helpende Hand. Onder sy leiding het Solidariteit Helpende Hand ? nasionale en internasionale voetspoor gevestig. Sedert 2012 is hy aangestel as Besturende Direkteur van die FAK.
Hy dien tans as tentmakerleraar by NG Gemeente Doornkloof met die spesifieke opdrag van Gemeenskapsontwikkeling. Hy dien op die direksies van die Voortrekkermonument, Erfenisstigting, Rapport Onderwysfonds (tot 2012), Kraal Uitgewers en Solidariteit Helpende Hand.
Hy is is getroud met Melanie en hulle het 4 dogters en 1 seun.

FAK reageer: word inklusiwiteit slegs bepaal deur kleur of ook deur gesindheid?

Danie Langner 2012-08-30 Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, lewer sy reaksie op die SBA wat uitgesluit gevoel het van ’n konferensie in Garsfontein.

Nuwe FAK-sangbundel 'so akkommoderend as moontlik'

Henry Cloete, Danie Langner 2012-08-20 "Daar moet in gedagte gehou word dat die sangbundel ‘n deursnit bied van Afrikaanse musiek en dat nie alle Afrikaanse liedjies of groepe of sangers se liedjies opgeneem kan word nie."
Top