Daan Toerien

Daan Toerien is ’n Tukkie en opgeleide mikrobioloog wat ’n nadoktorale genootskap in die School of Engineering van die Universiteit van Kalifornië deurgebring het (1969–1971). Later in sy loopbaan (1992) het hy ook die Senior Executive Program van die Sloan Besigheidskool aan die Massachusetts Institute of Technology bygewoon. Jare as navorser by die Nasionale Instituut vir Waternavorsing (NIWN) van die WNNR is opgevolg met ’n akademiese loopbaan aan die Instituut vir Omgewingswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat (UV) (1976–1984). Hy keer terug na die WNNR as hoofdirekteur van die NIWN (1984) en in 1987, na ’n grootskaalse herorganisasie van die WNNR, word hy direkteur van die afdeling Watertegnologie. In 1990 word hy aangestel as ’n visepresident van die WNNR en lid van die hoofbestuur. Hy het onder meer op verskillende stadiums verskillende afdelings van die organisasie bestuur. In 1996 verlaat hy die WNNR om Technifin, ’n tegnologielisensiëringsfirma in die privaatsektor, te bestuur. In 2000 vestig hy en sy eggenote hulle in Stilbaai. ’n Belangstelling in die rol van tegnologie in ekonomiese ontwikkeling prikkel ’n ondersoek na die kriteria vir volhoubare lae-tegnologie-ondernemings en dit lei in 2005 tot die boek Taming Janus: Technology, Business Strategy and Local Economic Development. Daarop volg betrokkenheid by ’n plaaslike owerheid ten opsigte van plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Dit lei tot ’n belangstelling in die ondernemingsdinamika van Suid-Afrikaanse dorpe. Betrokkenheid as ’n navorsingsgenoot aan twee sentrums van die UV (die Sentrum vir Omgewingsbestuur en die Sentrum vir Ontwikkelingsteun) skep die geleentheid om die koppelvlak tussen ekologie en streeksekonomie te verken en om ondernemingsdinamika sodoende beter te verstaan. ’n Aantal publikasies het reeds oor dié navorsing verskyn. In Desember 2013 is die Suid-Afrikaanse Observatorium vir Klein en Medium Ondernemings aan die UV ingestel. Sy navorsing vorm ’n integrale deel van dié instansie se aktiwiteite.

’n Eeu van orde in sakeondernemings in dorpe van die Oos-Kaapse Karoo

Daan Toerien LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2014-03-13

Vroeëre waarnemings van ’n reglynige verband tussen bevolkingsyfers en die getal sakeondernemings in Suid-Afrikaanse dorpe bied ’n nuwe benadering om sakedinamika in dorpe te ondersoek

Top