Cynthia du Toit

Ek is 'n meestersgraadstudent aan die Universiteit van die Vrystaat. My voltydse beroep is maatskaplikewerkbestuurder by Kindersorg Bloemfontein en Childline Vrystaat.

Einstein-kompetisie: Cynthia du Toit

Cynthia du Toit Einstein-kompetisie 2016-06-07

Cynthia is 'n meestersstudent aan die Universiteit van die Vrystaat. Haar voltydse beroep is maatskaplikewerkbestuurder by Kindersorg Bloemfontein en Childline Vrystaat.

Top