Cornel du Toit

Cornel du Toit was vanaf 1979 ? NG Kerk-predikant. Hy het twee gemeentes bedien voordat hy in 1993 die pos as direkteur van die Navorsingsinstituut vir Teologie en Religie aan Unisa aanvaar het, waar hy nog werksaam is. Hy het in 1984 gepromoveer met ? verhandeling oor die metaforiese spreke oor God. Hy spesialiseer in sistematiese teologie, en vir die afgelope 20 jaar op die gebied van wetenskap en religie. Hy het in 1993 die Suid-Afrikaanse Forum vir Natuurwetenskap en Religie op die been gebring en is projekleier daarvan. Hy is skrywer van meer as 60 akademiese artikels, redakteur van 32 boeke (waartoe hy ook bygedra het), en het drie monografieë gepubliseer.

Sy benadering tot wetenskap en godsdiens is dat godsdiens die basiese bevindinge van wetenskap in die wêreldbeeld wat dit voorhou, moet akkommodeer om geloofwaardigheid in ons tyd te kan behou. Een manier om dit te doen is deur die ontwikkeling van ? sekulêre spiritualiteit waar godsdiens vanuit ? immanent-transendente perspektief benader word.

Perspektiewe op "self" en "identiteit"

Cornel du Toit 2014-10-08 Cornel du Toit deel sy gedagtes oor "self" en "identiteit" na aanleiding van Bernard Lategan se artikel oor enkelvoudige en meervoudige identiteit.
Top