Corlia van Heerden

Corlia van Heerden is ’n medeprofessor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Sy behaal die grade BProc, LLB, LLM en LLD aan RAU (nou Universiteit van Johannesburg). Sy het etlike jare as prokureur gepraktiseer en haar akademiese loopbaan neem in 1995 ’n aanvang  toe sy as lektor in siviele prosesreg by RAU aangestel is. In 1998 is sy tot senior lektor en in 2007 tot medeprofessor bevorder. Sy het vanaf 2003 tot 2011 as lid van die reëlsraad vir geregshowe gedien en is in 2009 in die Departement Handelsreg by UP aangestel. Sy doseer hoofsaaklik verbruikers- en insolvensiereg en is outeur en mede-outeur van verskeie artikels, aantekeninge, vonnisbesprekings en hoofstukke in handboeke. Sy het verder etlike referate by beide nasionale en internasionale konferensies gelewer.

Artikel 129(1)(a) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005: verwarrende verwarring oor voldoening

Corlia van Heerden, Hermie Coetzee 2012-11-28 "In hierdie artikel word die aard, omvang en doel van die artikel 129(1)(a)-kennisgewing ondersoek ten einde te bepaal wat presies voldoening daaraan behels."

LitNet Akademies (Regte): Corlia van Heerden in gesprek met Jannie Otto

JM Otto, Corlia van Heerden 2012-05-29 Corlia van Heerden gesels met Jannie Otto oor sy LitNet Akademies-artikel "Die afkoelreg in die Nasionale Kredietwet en die Wet op Verbruikersbeskerming".
Top