Christie Swanepoel

Ek is tans aan die einde van my doktorale studie aan die Universiteit Stellenbosch, waar ek ook deel is van LEAP. Ons soek graag antwoorde in die geskiedenis.

Einstein-kompetisie: Christie Swanepoel

Christie Swanepoel Einstein-kompetisie 2016-07-11

Christie is 'n doktorsgraadstudent in ekonomie en soek graag antwoorde in die geskiedenis.

Top