buitepos

Taalbesorgde,en voorstaander vir gesproke taalvaardigheid in minstens 3 landstale deur alle Afrikaanssprekendes.Ondersteun die totstandkoming van Taalkantons in S.A.

Afrikaans op SABC

buitepos 2014-09-08
Top