Bert Olivier

Bert Olivier is Professor in Filosofie aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (vroeër UPE) in Port Elizabeth, Suid-Afrika. Hy is die houer van ’n MA en ’n DPhil in Filosofie, en was by verskeie geleenthede ’n Na-doktorale Genoot aan Yale Universiteit in die VSA, asook ’n Navorsingsgenoot aan die Universiteit van Wallis in Cardiff. By NMMU is hy verantwoordelik vir die onderrig van verskeie subdissiplines van filosofie, sowel as filmstudie, media- en argitektuurteorie, asook psigoanalitiese teorie. Sy publikasies strek oor ’n wye spektrum, insluitend kultuurfilosofie, filosofie van kuns, film, musiek, letterkunde en argitektuur, asook wetenskapsfilosofie, epistemologie, psigoanalitiese, sosiale, media- en diskoersteorie. In 2004 was hy die ontvanger van die Stalsprys vir Filosofie, toegeken deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en in 2005 het hy die toekenning van Topnavorser aan UPE (later NMMU) vir die  periode 1999 tot 2004 ontvang. In 2006, 2008 en 2009 is die toekenning van Navorser van die Jaar in die Fakulteit Lettere by NMMU aan hom toegeken, en in 2008 sowel as 2009 is hy ook aangewys as NMMU se Topnavorser. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het ook in 2010 die Akademie/ATKV-prys aan hom toegeken vir sy Afrikaanse artikel "Die kompleksiteit van identiteit in demokrasie" (TGW, 2006) .


Opgedateer/Updated: 2010-05-03
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Avatar: 'n Mitologie vir ons tyd? Bert Olivier reageer

Bert Olivier, Bert Olivier 2010-11-09 Bert Olivier reageer op die artikel “Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Naas Ferreira. Naas Ferreira se artikel is interessant en tydig, vir sover die kerke – ...

Eros en lewe in die 21ste eeu

Bert Olivier LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-21

"Hierdie artikel is ’n poging om die onverbreeklike verband tussen Eros in die omvattende sin van (verskillende manifestasies van) liefde enersyds, en lewe, andersyds, te ondersoek."

Wanneer die tyd uit lit is: Aktivisme of apatie?
2005

Bert Olivier 2007-06-13 Hoe weet mens die tyd is uit lit[1], ont-wrig? Wanneer, ten spyte van mooi beloftes, die gaping tussen ryk en arm lande (asook ryk en arm mense in dieselfde land) al hoe groter word. Wanneer die voortbestaan van al hoe meer van die lewende ...

Die kunste en die (globale) mark
2003

Bert Olivier 2007-06-13 In Spoke van Marx (1994:56-69) waarsku Jacques Derrida teen premature/vroegtydige triomfalisme, soos byvoorbeeld die van die politieke wetenskaplike Francis Fukuyama, oor die beweerde uiteindelike globale seëviering van die vennootskap tussen ...
Top