Benjamin Kock

Benjamin Kock

Benjamin Kock was in 1979 primarius van Majuba. Hy het in 1982 'n lisensiaat in Teologie aan die US behaal. Daarbenewens het hy 'n BA Honneurs in Filosofie en 'n MBA in Mannekragbestuur aan die Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy het ook 'n MTh aan die Universiteit van Pretoria afgehandel. Hy was vir 24 jaar leraar in die VGK Colesberg, en daarna vir twee jaar locum-predikant in die Church of Scotland in Skotland. Tans is hy leraar in die NG Gemeente Mthatha en dosent in Filosofie aan die Walter Sisulu University.  Hy is getroud met die skrywer Zenobia Kock. Hulle het een dogter. 

US-taalbeleid: Benjamin Kock reageer op Anton van Niekerk

Benjamin Kock Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-29

"Die holistiese omgewing moet in gedagte gehou word om werklik ‘n strategiese, eties verantwoorde besluit te kan neem."

Top