Benito Trollip

Benito Trollip is ’n nuuskierige en lewenslustige persoon wat sedert Februarie 2019 die pos as Afrikaansnavorser by die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) beklee. Hy is sedert 2009 ’n student aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus en is tans besig met sy PhD in Afrikaanse morfologie. Sy fokus is veral op die manier waarop sekere betekenisse gegenereer word deur die gebruik van sekere woorddele. Hy het ’n wye reeks belangstellings wat wissel van die hoe geregtigheid ’n rol speel in enige regstelsel, tot hoe Afrikaanse woorde deur haar groot verskeidenheid sprekers aanmekaargesit word, en uiteindelik ook waarom flaminke vir hom so betowerend is. Benito lees graag Afrikaanse fiksie, onderhou sy vier roosplante, en vul blokkiesraaisels in soos en wanneer hy tyd kry.

Die brug tussen taal, regte en tegnologie: Praktykgerigte tegnologie-oplossings vir taalhindernisse in die regsdomein

Benito Trollip Seminare en essays 2020-07-28

"Die vraag wat in toekomstige gesprekke oor die tegnologiese oplossings vir taalhindernisse in die regsdomein gevra moet word, is hoe baie regte die mees weerlose mense verbeur omdat hulle nie op enige vlak toegang tot wetgewing het nie en hoe tegnologie gebruik kan word om toegang te bevorder."

Top