Awie Greeff

Awie Greeff is emeritus professor en was vir 33 jaar verbonde aan die Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch. Sy navorsingswerk is grootliks gerig op gesinsielkunde en meer spesifiek op gesinsveerkragtigheid. Hy het tans enkele nagraadse sielkundestudente en beplan om in die nabye toekoms verdere artikels in sy spesialiteitsrigting te publiseer.

Enkelma’s en transrasgesinne: riglyne in ’n dikwels onsimpatieke wêreld

Elsabé Brits, Awie Greeff, Marita Oosthuizen Onderhoude 2020-09-08

"Die lees van kultuurgerigte stories, die keuse van skole, kontak deur spesifieke ondersteuningsgroepe en blootstelling aan spesifieke geografiese omgewings tydens vakansies word dikwels doelbewus deur ouers gebruik ten einde die kinders bloot te stel aan hulle biologiese kultuur."

Resilience in the single-mother transracial family

Marita Oosthuizen, Awie Greeff Academic research 2020-06-18

"Families in which there is an adopted child of another race are confronted by all 'normal' adoptive family crises, while they also need to handle crises that arise from transracial adoption."

Veerkragtigheid in die enkelma-transrasgesin 

Marita Oosthuizen, Awie Greeff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-06-18

"Die transras-aanneemma kom voor spesifieke uitdagings te staan wat sy moet oorkom, byvoorbeeld die status van transrasaanneming, rassensitiwiteit en die welstand van haar kind."

Coloured families’ experiences of the negative effect of parental alcohol abuse

Estelle van den Berg, Awie Greeff Academic research 2016-11-09

"The negative experiences of coloured families in the Western Cape with regard to alcohol abuse influence various subsystems within the family, as well as the wider community system as a whole."

Bruin gesinne se belewenisse van die negatiewe uitwerking van ouerlike alkoholmisbruik

Estelle van den Berg, Awie Greeff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-11-09

"Met inagneming van die geskiedkundige agtergrond en huidige vlakke van alkoholmisbruik onder die bruin bevolkingsgroep in die Wes-Kaap ... is daar besluit om ’n verkennende, kwalitatiewe-ondersoek-ontwerp te gebruik om ’n beter begrip te kry van hoe hierdie gesinne deur die krisis van ouerlike alkoholmisbruik geraak word. Hierdie insig is belangrik, aangesien dit nuttige inligting vir voorkomingsprogramme kan bied."

Ma’s se persepsies van hoe afknouery gesinne beïnvloed

Estelle Roodt, Awie Greeff 2012-08-13 "Hoe raak die afknouery van ’n kind ook die ander gesinslede?"

Elsje Cronjé gesels met Jan Bodenstein en Awie Greeff: Pa's se betrokkenheid by hulle seuns

Elsje Cronjé, Jan Bodenstein, Awie Greeff, Elsje Cronjé 2011-03-29 Elsje Cronjé gesels met Jan Bodenstein en Awie Greeff oor hulle artikel “Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees” in LitNet Akademies. Julle navorsing vul beslis ’n ...

Persepsies van hoe pa's by hul seuns betrokke behoort te wees

Jan Bodenstein, Awie Greeff 2010-12-02 Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies van hoe hulle en ander pa’s by hul seuns se lewens betrokke behoort te wees, te verken. Deelnemers was getroude bruin pa’s van seuns in graad 7 wat...
Top