Anton van Vollenhoven

Anton C van Vollenhoven behaal in 2001 ’n DPhil in argeologie aan die Universiteit van Pretoria en in 2010 ’n DPhil in geskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch. Tydens sy loopbaan werk hy as navorser en kurator by verskeie museums en dien as adjunkbestuurder vir museums en erfenis by die Stad Tshwane. Tans is hy ’n erfeniskonsultant en direkteur van Archaetnos Argeoloë. Hy is ook buitengewone professor in geskiedenis aan die Noordwes-Universiteit (Mafikeng-kampus).

Anton is die skrywer van 76 wetenskaplike en populêre artikels en meer as 782 ongepubliseerde navorsingsverslae. Hy is ook die skrywer van ’n werk oor die militêre fortifikasies van Pretoria, erfenisriglyne en ’n gedeelte in ’n boek oor Mapungubwe. Hy het reeds meer as 60 referate by nasionale en internasionale kongresse gelewer.

Tussen 2003 en 2006 was hy ’n lid van die raad van die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap (SAEHA). Tans dien hy as raadslid van die Gauteng Erfenishulpbronagentskap (PHRA-G). Hy is lid van en dien in verskeie hoedanighede by verskeie vakwetenskaplike verenigings.

The changing meaning of the Voortrekker Monument: heritage gain or heritage loss?

Anton van Vollenhoven Academic research 2017-07-19

"Monuments form part of the cultural heritage of a country, and heritage management implies that a historical site has meaning for the contemporary community."

Die veranderende betekenis van die Voortrekkermonument: erfeniswins of erfenisverlies?

Anton van Vollenhoven LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-07-19

"Monumente word maklik die slagoffers van diegene met sienswyses wat verskil van dit wat die monument simboliseer. Gevolglik is daar sedert 1994 by die Voortrekkermonument pogings aangewend om persepsies van die publiek ten opsigte van die monument te verander."

Top