Anna Hugo

Anna Hugo is verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika vir die afgelope 26 jaar. Sy is tans 'n professor in die Departement vir Taalopleiding, Kunste en Kultuur, Kollege van Opvoedkunde. Haar spesialiteitsvelde is die onderrig van 'n eerste of huistaal en 'n tweede taal en addisionele tale, asook inklusiewe onderwys. Sy het verskeie artikels en hoofstukke in boeke geskryf en is die redakteur van twee boeke oor die onderrig van ‘n addisionele taal in die primêre skool.  

Outo-etnografie, reise in die verlede en dubbeltjies op die navorsingspad

Estelle Kruger, Eleanor Lemmer, Anna Hugo Onderhoude 2015-11-12

LitNet Akademies-gesprek: Estelle Kruger gesels met Anna Hugo, die skrywer van 'n onlangse LitNet Akademies (Opvoedkunde)-artikel, en Eleanor Lemmer, navorsingsprofessor aan UNISA.

When your office building is rebuilt while you are still working: A study about the influence of epistemological, political and national changes on teacher training in distance education

Anna Hugo Academic research 2015-10-26

"The aim of the article is to make knowledge and experience gained over years available to novices in the field of teacher training."

Wanneer jou kantoorgebou herbou word terwyl jy werk: ’n Studie oor die invloed van epistemologiese, politieke en nasionale veranderinge op onderwysersopleiding in afstandsonderrig

Anna Hugo LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2015-10-26

"Die doel van die artikel is om van die kennis en ervaring wat oor die jare opgedoen is, beskikbaar te stel vir nuwelinge in die veld van onderwysersopleiding."

Top