Anita Jonker

Anita Jonker koördineer die veeltalige Inleiding tot die Geesteswetenskappe-kursus in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch. Haar navorsing en onderrig fokus op die deurslaggewende rol van veeltaligheid om maatskaplike geregtigheid, sosiale identiteit en opvoedkundige bemagtiging te bevorder. 

Anita Jonker coordinates the multilingual Introduction to the Humanities course in the Faculty of Arts and Social Sciences at Stellenbosch University. Her research and teaching focus on the crucial role of multilingualism in promoting social justice, social identity and educational empowerment.

 

Ons leef in Suid-Afrika asof ons nie ’n verlede het nie

Anita Jonker Menings 2020-09-24

"Dit het my onkant gevang dat die WVK-verhore weer by my kom spook het toe mediaberigte my laat voel het gewone mense moes nou kies tussen Black Lives Matter en weerlose mense wat op plase vermoor word."

Top