Andries van Aarde

Andries van Aarde is emeritus professor en senior navorser in die kantoor van die dekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria, asook redakteur van HTS (Hervormde Teologiese Studies) en hoofredakteur van AOSIS Scholarly Books.

Andries van Aarde se geestelike reis na iewers: Bybelgesag, spiritualiteite en politiekerye

Pieter GR de Villiers, Andries van Aarde Onderhoude 2021-06-30

"My lewensprogram was inderdaad vol en die kerklike en politieke konteks moeilik. Waarom het ek hierby betrokke gebly terwyl die ketterjag teen my so fel was?" – Andries van Aarde, afgetrede professor in die Nuwe Testament, het onlangs 70 geword.

Top