Andrea Hurst

Andrea Hurst is ‘n grafiese kunstenaar wat verlief geraak het op die filosofie – so verlief dat sy uiteindelik haar grafiesekuns-besigheid opgegee het om verder te studeer in die filosofie. Vroeg reeds tydens haar studie aan UPE het sy aangetrokke gevoel tot die denke van veral Kant, Nietzsche en die Franse poststrukturalis Jacques Derrida. Haar eerste MA-verhandeling het dan ook gehandel oor die wortels van Derrida se dekonstruktiewe denke in Kant se transendentale filosofie. Haar buitelandse eksaminatore het die verhandeling so hoog aangeslaan dat sy by albei hulle universiteite in die VSA (Villanova, Philadelphia en Buffalo, New York) ‘n doktorale beurs aangebied is vir verdere studie in die filosofie. Andrea het die beurs van Villanova aanvaar waar sy, na die verwerwing van nog ‘n Meestersgraad in die filosofie, onder leiding van John Caputo en Thomas Busch (en medeleiding van Joan Copjec by Buffalo) haar PhD verwerf het met 'n proefskrif getitel Die Revolusionêr se keuse: Derrida of Lacan? – Oor die aporetiese logika van dekonstruksie en Lacaniaanse psigoanalise. Teen die tyd dat sy haar doktorsgraad in die VSA suksesvol verdedig het, het Andrea reeds naam gemaak as ‘n Derrida-gesaghebbende in Suid-Afrika, en sedertdien het sy ook haar stempel op Lacan-navorsing begin afdruk, soos die huidige aanbieding bevestig. Haar publikasies – nasionaal en internasionaal – dek hoofsaaklik die terrein van kontinentale filosofie, in die besonder die werk van Derrida, Lacan, Heidegger, Gadamer, Kierkegaard en Levinas. Dr Hurst is ‘n navorsingsgenoot en deeltydse dosent in die filosofie aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth.


Opgedateer/Updated: 2007-04-25
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Hoe moet ons oor geweld dink?

Andrea Hurst 2007-04-25 Sommige denkers meen dat die grondoorsaak van die onuitspreeklike geweld in Suid-Afrika wesenlik struktureel is: dit is die neweproduk van die gewelddadig-uitbuitende neoliberale ekonomie, waarvan die primêre winsmotief sowel hoë ...
Top