André Coetzee

André Coetzee is ’n emeritusprofessor en uitvoerende hoof van die departement anestesiologie en kritieke sorg aan die US. Hy het in 2014 sy vierde DSc-graad verwerf. Coetzee is in Maart 2016 deur die US-konvokasie verkies om op die US-raad te dien.

US-taalbeleid: Taalverwarring

André Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-11

"Uit die voorgaande punte behoort dit duidelik te wees dat die beleid onduidelik en selfs onuitvoerbaar is. As hierdie siening reg is, sal dit progressief in die hande speel van ’n Engels-alleen-aanbod oor tyd."

Top