Amanda Anker

Amanda Anker is in Somerset-Wes gebore en het aan die Hoërskool Hottentots-Holland gematrikuleer. Sy het haar eers as intermediêre-fase-onderwyseres aan die destydse Onderwyskollege Boland (OKB) bekwaam met Afrikaans, Engels en biologie as hoofvakke. Daarna het sy by ’n laerskool in die Boland Afrikaans en Engels tot graad 7 gegee alvorens sy, na verdere studie, aan die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie (KSUT), Wellington-kampus, as deeltydse dosent by die Opvoedkundefakulteit aangesluit het.

Amanda het haar BEd Honneursgraad in 2012 verwerf met inklusiewe onderwys as hoofvak en in 2017 het sy haar MEd-graad gekry. Sy het beide grade cum laude aan KSUT voltooi. Die fokus van haar MEd-navorsing was die oordrag van leesbegripstrategieë na geografie in ’n ondersteuningsprogram binne ’n hoëronderwysinstansie.

Sy doseer tans inklusiewe onderwys vir tweede- en derdejaarstudente aan KSUT, Wellington-kampus, maar het in die verlede ook Engels en kommunikasie by die Opvoedkunde- en Besigheidsfakulteite asook by die Fakulteit van Toegepaste Wetenskap doseer.

Amanda was deel van ’n groep van vier dosente by die Wellington-kampus van KSUT wat opleiding in leesbegripstrategieonderrig ontvang het en saam het hulle ’n nuwe leesbegripstrategieprogram spesifiek vir onderwysstudente ontwerp. Die program is in 2010 op BEd 1-vlak geïmplementeer, waar dit sedertdien ontwikkel het tot ’n suksesvolle en verpligte vak vir alle BEd 1-studente op die Wellington-kampus. Die program fokus op die ontwikkeling van studente se akademiese leesvermoë. Amanda was tot Desember 2017 ’n deeltydse dosent in hierdie vak.

Die slaaimetode: ’n gesonde lees- en leertegniek

Estelle Kruger, Amanda Anker, Sanet Cox Onderhoude 2018-07-11

"Dit behels die konkrete uitbeelding van die denkproses tydens lees met behulp van gekleurde blokkies papier wat onderskeidelik die teks (in groen blokkies) en denke (in rooi blokkies) voorstel. Aan die hand van ’n leesstuk beeld die dosent dan die proses uit en bou die 'slaai' as kombinasie van teks en denke, wat gesamentlik tot die leesproses lei."

Transfer of reading comprehension strategies at university level

Amanda Anker, Sanet Cox Academic research 2018-07-10

"The findings indicate that a degree of positive transfer occurred. The rich, qualitative data furthermore showed awareness by participants of their own metacognition during the reading process; it highlights the conscious use of reading comprehension strategies and the context within which these strategies were transferred."

Die oordrag van leesbegripstrategieë op ander akademiese vakke op universiteitsvlak

Amanda Anker, Sanet Cox LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-07-10

"Die doel van die studie was om die aard en mate van oordrag van leesbegripstrategieë vanuit ’n akademiese leesbegripprogram na ’n inhoudsvak/vakinhoude op universiteitsvlak te bepaal. Die bevindinge dui daarop dat positiewe oordrag wel plaasgevind het."

Top