Aletha de Klerk

Aletha de Klerk

Aletha de Klerk het ’n graad in maatskaplike werk van die Universiteit van die Vrystaat en slaag haar Hoër Onderwysdiploma met lof. Sy werk as maatskaplike werker en onderrig tans Afrikaans addisionele taal aan die General Smuts High School. As onderwyser en skryfster streef sy om die addisionele taal­leerder se taalvaardighede te verbeter.

Graad 12 Eerste Addisionele Taal – Taaloefening en memo met Best Books

Aletha de Klerk Notas, toetse en vraestelle 2020-09-08

Hier is ’n lekker taaloefening en memo vir graad 12 Afrikaans EAT-leerders uit Best Books en Aletha de Klerk se Eksamenhulp-boek.

Top