Yvonne Jooste

Yvonne Jooste het aan die begin van 2012 by die Universiteit Stellenbosch aangesluit. Sy doseer uitleg van wetstekste en regsfilosofie in die Departement Publiekreg. Sy het haar LLB en LLM aan die Universiteit van Pretoria voltooi en is werk tans aan dieselfde instansie aan haar LLD. Haar hoofbelangstellingsvelde is feminisme en die reg, kritiese regsteorie en postapartheid-regsleer.


“Die politiek van die estetiese in ’n postkoloniale konteks: menswaardigheid en vryheid van uitdrukking in die debat rondom Brett Murray se skildery The Spear” en etiese feministiese kritiek

Yvonne Jooste 2012-09-20 Yvonne Jooste lewer kommentaar op Jaco Barnard-Naudé en Pierre de Vos se LitNet Akademies-artikel "Die politiek van die estetiese in ’n postkoloniale konteks: menswaardigheid en vryheid van uitdrukking in die debat rondom Brett Murray se skildery The Spear".
Top