Winfried Lüdemann

Winfried Lüdemann is ’n professor in Musiekwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. Tussen 1995 en 2004 was hy Voorsitter van die Musiekwetenskapvereniging van Suider-Afrika.  Van sy talle publikasies wat in die binne- en buiteland verskyn het, is die belangrikste ’n omvangryke biografie oor die Duitse komponis Hugo Distler (Augsburg: Wissner, 2002). 
Opgedateer/Updated: 2008-07-09
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad

Winfried Lüdemann LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-17

"In hierdie artikel word ’n mars vir koperblaasensemble bespreek wat tussen 1901 en 1904 in Duitsland geskryf en gepubliseer is deur ’n komponis met die naam August Bernhard Ueberwasser (1866–1925)."

Top