Willene Paulse

Willene Paulse is 'n Afrikaans Eerste Addisionele Taal-onderwyser (foto: https://www.wynghs.co.za/about-us/our-staff).

Afrikaans EAT: wenke vir onderwysers en toetse vir graad 10-leerders

Willene Paulse Notas, toetse en vraestelle 2022-03-24

Willene Paulse, ’n Afrikaans Eerste Addisionele Taal-onderwyseres, het  wenke vir die aanbied van Afrikaans Eerste Addisionele Taal gestuur: "Ons weet dat Afrikaans EAT-leerders baie meer taal-in-konteks-reёls het wat geleer moet word, en dan praat ons nie eers van die uitsonderings op die reёls nie. Wat ook in ag geneem moet word, is dat baie van hierdie leerders Afrikaans net in die Afrikaans-klas hoor."

Top