Willem Theron

Willem Theron is in 1942 gebore in Windhoek, waar hy ook skool gegaan het. Die laaste twee jaar van sy skoolloopbaan was op Paul Roos Gimnasium (PRG), Stellenbosch, waarna hy 'n graad in Siviele Ingenieurswese by die Universiteit Stellenbosch behaal het (1965). Die Rhodes-beurs vir PRG (1966) is aan hom toegeken, wat hom in staat gestel het om vir twee jaar (Oktober 1966 tot Desember 1968) aan Oxford te studeer. Hier het hy dan ook vir die eerste keer met rekenaars te doene gekry.

Hy het as Siviele Ingenieur by die Suidwes-Afrika Administrasie gewerk in Afdeling Waterwese (1966) en Afdeling Werke (1969-1971).

In Januarie 1972 aanvaar hy 'n pos as Senior Lektor by die Departement Toegepaste Wiskunde, Universiteit Stellenbosch, waar hy tot sy aftrede in 2003 gewerk het.

In die vroeë jare behaal hy 'n B.Sc.Hons. in Toegepaste Wiskunde en 'n M.Ing. in Struktuur Ingenieurswese. Benewens vyf artikels met 'n Meganika-tema het hy sy klasnotas verwerk tot 'n handboek oor Fortran-programmering. 'n Besonder vervullende afwyking van Meganika was samewerking met Gerhard Geldenhuys op die onderwerp van dominansie van byekorwe, wat twee artikels tot gevolg gehad het.

Sedert die einde van 1997 was sy hoof belangstelling die verskynsel van hoppende hoepels (of wiele). Dit het gelei tot nog ses publikasies asook 'n Ph.D wat hy na sy aftrede aangepak en verwerf het.

Hy is in Desember 1969 getroud met Mercia, en hulle het twee kinders en vyf kleinkinders. Hy was sy lewe lank baie lief vir tennis, beide as speler en opsteller van die wedstrydbepalings vir die ligas in Suid-Boland.

Die fassinerende meganika van hoppende fietswiele

Willem Theron, Milton Maritz LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2016-05-26

"Feitlik al die gepubliseerde numeriese resultate is gegee vir beweging van ’n hoepel op ’n horisontale vlak; in hierdie artikel word ’n wiel wat afrol op ’n skuins vlak beskou."

Top