Vernita Beukes

Vernita Beukes het 7 jaar ervaring as onderwyseres opgedoen en is vanaf 2010 dosent en koördineerder aan die Taalsentrum van die Universiteit Stellenbosch waar sy Afrikaans aan internasionale studente en mediese studente van die Tygerberg kampus onderrig. Sy verwerf haar doktorsgraad in 2017. Die fokus van haar huidige navorsing is tweedetaal verwerwing en rekenaargesteunde taalonderrig. Sy het al by verskeie nasionale en internasionale konferensies aanbiedings gedoen. Sy het ook al internasionaal gepubliseer in die Computer Assisted Language Learning joernaal. Gemengde leer (blended learning) interesseer haar geweldig en sy beplan om in die toekoms ook nog meer navorsing oor hierdie vinng groeiende navorsingsgebied te doen.

The grading and sequencing of three target tasks within a task-based learning and teaching programme for non-Afrikaans-speaking international university students

Vernita Beukes, Elbie Adendorff Academic research 2019-08-08

"Which aspects should be considered during the grading and sequencing of tasks for a task-based programme?"

Die gradering en ordening van drie teikentake binne ’n taakgebaseerde leer-en-onderrig-program vir nie-Afrikaanssprekende internasionale universiteitstudente

Vernita Beukes, Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-08

"Die gradering en ordening van take binne die taakgebaseerde benadering speel ’n baie belangrik rol in sillabusontwerp."

Top