Tobie van Dyk

Tobie van Dyk het sy loopbaan in 1997 as junior lektor in die Departement Afrikaans van die Universiteit van Pretoria begin, waarna hy as lektor in die Eenheid vir die Ontwikkeling van Taalvaardigheid (tans bekend as die Eenheid vir Akademiese Geletterdheid) aan dieselfde instelling aangestel is. In 2005 het hy ’n pos by die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum aanvaar, waar hy steeds werksaam is, tans as hoof van die Eenheid vir Afrikaans en Engels. Hierdie eenheid is onder andere verantwoordelik vir byna alle institusionele taaltoetsing, akademiesegeletterdheidskursusse en taalverwerwings- en taalontwikkelingskursusse in Afrikaans en Engels. Hy is tans ook die administrateur van ’n vennootskap tussen vier meertalige universiteite, te wete die Inter-institutional Centre for Language Development and Assessment (ICELDA), en ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig (SAVTO).

Tobie se akademiese werk fokus sedert 2004 veral op die ontwikkeling en gebruik van verskillende taaltoetse vir verskillende doeleindes. Sy spesialisasieterrein is egter akademiesegeletterdheidstoetsing en -ontwikkeling. Vir sy proefskrif artikuleer hy ’n verskeidenheid beginsels vir die ontwerp van toetse van akademiese geletterdheid. Hierdie beginsels begelei die verfyning van die bloudruk van sulke toetse, hul interne konsekwentheid en geldigheid as meetsinstrumente, en die verantwoordelike interpretasie van toetsresultate.

Tel.: 021 808 2495

E-pos: tjvd@sun.ac.za

 

Opgedateer/Updated: 2011-12-08

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

LitNet Akademies: Zaan Bester gesels met Tobie van Dyk

Zaan Bester, Tobie van Dyk 2012-09-03 "Ek snap dit dat ’n nuweling-eerstejaarstudent nie gelukkig daarmee is om ’n akademiesegeletterdheidsmodule of ’n taalmodule te volg wanneer hy/sy by ’n universiteit aankom nie – hy/sy is dan nou immers hier om ’n ingenieur te word, of ’n dokter, of ’n prokureur. "

Ondersoek na die impak van ’n akademiese geletterdheidsintervensie op eerstejaarstudente se akademiese taalvermoë

Tobie van Dyk 2011-12-08 Deurvloeikoerse aan universiteite is kommerwekkend laag en daar is verskeie redes hiervoor. Die mees voor die hand liggende en wyd gedokumenteerde is die skoolstelsel se versuim om leerders voldoende vir universiteitstudie voor te berei.
Top