Tilani du Preez

Ek is 'n gekwalifiseerde psigometris en is besig om my meesters in bedryfsielkunde te voltooi.

Einstein-kompetisie: Tilani du Preez

Tilani du Preez Einstein-kompetisie 2016-05-12

Tilani du Preez is 'n gekwalifiseerde psigometris en is besig om haar meesters in bedryfsielkunde te voltooi.

Top