Thino Bekker

Thino Bekker is ’n senior lektor in die Departement Prosesreg, Universiteit van Pretoria. Hy behaal die grade BIuris (cum laude), LLB (cum laude), LLM en LLD aan die Universiteit van Suid-Afrika. Die titel van sy doktorale proefskrif was “Die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg”. Na voltooiing van sy leerklerkskap woon hy die Vereniging van Prokureursordes se skool vir regspraktyk in 1997 by, waar daar verskeie pryse aan hom toegeken is, insluitend die prys vir die beste student. In 1997 voltooi hy sy pupilskap by die Pretoria-balie, slaag die balie-eksamen en word toegelaat as ’n advokaat van die hoë hof. In 1998 word hy toegelaat as prokureur en aktevervaardiger en in 1999 as ’n notaris publiek van die hoë hof. In 2008 word hy ook geregistreer as ’n skuldberader by die nasionale kredietreguleerder.

Hy begin sy loopbaan as ’n advokaat in 1997 by die Pretoria-balie, waarna hy as prokureur, aktevervaardiger en notaris praktiseer by verskeie regsfirmas in Pretoria en Centurion. In 2004 word hy aangestel as ‘n tydelike dosent by die Universiteit van Pretoria (Mamelodi-kampus), en in 2005 en 2006 by die Universiteit van Suid-Afrika, waar hy etlike modules doseer. In 2007 word hy aangestel as ’n voltydse prokureur by die Unisa-regshulpkliniek, waar hy tot 31 Augustus 2009 praktiseer. Op 1 September 2009 word hy aangestel in sy huidige pos as permanente voltydse senior lektor in die Departement Prosesreg by die Universiteit van Pretoria. Hy is die skrywer van etlike artikels in regstydskrifte.

Die herklassifisering van die ekstrinsieke-getuienis-reël en die verdere ontwikkeling van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg

Thino Bekker 2013-03-06 "Die navolging van die Romeins-Hollandse reg sal dan ook meebring dat die ekstrinsieke-getuienis-reël wel afgeskaf word en dat die getuienis wat voorheen as irrelevant beskou is weens die werking van die reël, deur die howe as hoogs relevant beskou kan word."
Top