Tanja Verster

Tanja Verster, medeprofessor by die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika by die Noordwes-Universiteit, het haar loopbaan met ’n Meestersgraad in Kwantitatiewe Risikobestuur begin. Nadat sy by FNB as ’n kwantitatiewe analis gewerk het, het sy haar loopbaan by die Noordwes-Universiteit as ’n dosent voortgesit. Sy het haar PhD in Risiko-analise (met spesifieke fokus op kredietgradering) by die BWI-sentrum in 2007 voltooi en doseer tans nagraadse studente in kursusse wat wissel van kredietgradering en voorspellende modellering tot data-ontginning. Sy is ook betrokke by toegepaste navorsingsprojekte (met spesifieke fokus op voorspellende modellering in die kredietgradering-omgewing)

Die toepassing op en validering van ’n voorgestelde subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys, met ’n gevallestudie

Erika Fourie, Tanja Verster, Gary van Vuuren LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2017-09-07

"Geen Suid-Afrikaanse subnasionale regering (provinsiale regerings en departemente) het tans ’n kredietgradering nie. Hierdie artikel pas ’n voorgestelde metodologie toe om die kwantitatiewe gedeelte van ’n subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys te ontwikkel."

Top