Stefan van Eck

Stefan van Eck het die grade BLC LLB en LLD (albei Pretoria) verwerf.  Hy is professor in arbeidsreg in die Departement Handelsreg verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Hy is president van die African Labour Law Society en visepresident van die International Society of Labour and Social Security Law. Stefan het ’n hele aantal akademiese artikels en hoofstukke in nasionale en internasionale handboeke en tydskrifte gepubliseer. Hy beskik oor ’n C2-NRF-gradering.

E-posadres: stefan.vaneck@up.ac.za

ORCID iD: 0000-0002-1563-6736

Vonnisbespreking: Stakingstemmings: Oplossing en raaisels deur die Arbeidsappèlhof

Stefan van Eck LitNet Akademies (Regte) 2020-10-07

"Dit is duidelik dat stakingstemmings daargestel is bloot om die verhouding tussen vakbonde en hulle lede te reguleer. Dit skep geen regte en verpligtinge tussen vakbonde, werkgewers of derde partye nie."

Vonnisbespreking: Quo vadis ondernemingredding?

Stefan van Eck, André Boraine LitNet Akademies (Regte) 2020-08-12

"South African Airways (AH) word teen die agtergrond van tersaaklike beginsels van die insolvensie- en ondernemingreddingsreg bespreek soos dit tans in die Suid-Afrikaanse reg toepassing vind."

Vonnisbespreking: Arbeidsmakelaars: Enkelwerkgewer, twee kontrakte en talle onbeantwoorde vrae

Stefan van Eck LitNet Akademies (Regte) 2018-10-31

"Word die kliënt na drie maande die enkelwerkgewer van die agentskapswerker en val die middelman-arbeidsmakelaar weg uit die driehoeksverhouding? Of word daar ’n dubbelwerkgewerverhouding geskep wat tot gevolg het dat beide die arbeidsmakelaar en die kliënt werkgewerstatus behou?"

Marikana: Wat sê die arbeidsreg?

Stefan van Eck, Mareesa Kreuser Academic research 2012-10-10

"By Marikana is ’n presedent geskep waar werkers sonder die hulp van die dominante vakbond en hul erkenningsooreenkoms, buite die raamwerk van die WAV, deur middel van ’n impulsiewe, onbeskermde en gewelddadige staking gunstige loonverhogings beding het."

Top