Sanja Potgieter-Vermaak

Sanja Potgieter-Vermaak het haar opleiding in 1977 begin by die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, vandag UJ), waar sy ’n BSc-graad met wiskunde en chemie as hoofvakke verwerf het (1979). Nadat sy ’n aantal jare as lektor by Vaal Driehoek Technikon (VUT) en Witwatersrand Technikon in die Departement Analitiese Chemie klasgegee het, het sy besluit om haar BSc Honneurs in chemie deeltyds aan RAU te voltooi. Hierdie graad verwerf sy met lof in 1994, waarna sy voltyds vir haar MSc inskryf. Haar verhandeling, getitel “‘n Kritiese evaluering van fisiese waterbehandeling om skaalvorming te voorkom”, verseker dat sy in 1996 haar graad met lof behaal. Hierna keer sy terug na Technikon Witwatersrand as lektor en word vinnig na senior lektor bevorder. Ondertussen begin sy met navorsing gerig op doktorale studie en aanvaar in 2001 ’n doseerpos by Technikon Pretoria. Sy besluit  vervolgens om by die instelling in te skryf en behaal in 2002 haar DTech met ’n proefskrif oor die bepaling van hoof-, mindere en spoorelemente in sement en sementverwante materiaal.

Postdokotorale studie en verdere navorsing het volgende aan die beurt gekom. Sy kry ’n beurs om twee jaar lank by die Universiteit van Antwerpen te gaan werk. Tydens dié periode neem haar navorsing ’n nuwe wending en fokus sy op die toepassing van mikro-Raman-spektroskopie, X-straal-fluoressensie-spektrometrie, elektrontastende mikro-X-straal-analise, en ioon-chromatografie van omgewingsmonsters en materiale. Die verdere verryking het tot gevolg dat sy ’n aanstelling by die Universiteit van die Witwatersrand kry, eers as senior lektor en later as medeprofessor in die Skool vir Chemie.

Met haar eggenoot se verskuiwing na die Verenigde Koninkryk kry sy weer eens ’n beurs om by die Universiteit van Antwerpen as postdoktorale navorser te gaan werk en bekom in 2010 ’n pos by die Manchester Metroplitaanse Universiteit, waar sy tans as senior lektor in forensiese en analitiese chemie werk.

In haar relatief kort navorsingsloopbaan het sy meer as 40 wetenskaplike bydraes oor materiaalkarakterisering en verskeie aspekte van lugbesoedeling op internasionale en nasionale konferensies gelewer. Daarbenewens het sy 70 konferensiebydraes of eweknie-beoordeelde artikels in ISI-geakkrediteerde joernale gepubliseer. Daar het ook drie hoofstukke deur haar in boeke en etlike artikels in populêre tydskrifte verskyn.

Sy was sekretaresse van die chemie-afdeling vir die Witwatersrand-streek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en is nog steeds lid van die Akademie. Daarbenewens is sy ook lid van SACI, die Royal Society for Chemistry (RSC) en ook visepresident van die Noordwes Analitiese Afdeling van die RSC.


Nadelige spoorelemente in tee en kruietees: die geval van rooibostee versus ander kommersiële tees en kruietees

Sanja Potgieter-Vermaak, Herman Potgieter LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2014-05-14

Tee is ’n welbekende bron van antioksidante, maar wat minder algemeen bekend is, is dat tee ook ’n bron van verskeie toksiese elemente is, soos byvoorbeeld fluoried en sekere metale.

Die risikoprofiel van Pb en Cr in stedelike padstof

Sanja Potgieter-Vermaak, Herman Potgieter, René van Grieken LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2012-10-24

"Omgewingsdeeltjies beïnvloed die mens en die omgewing op verskeie maniere en die omvang daarvan hang van ’n aantal faktore af. Hierdie deeltjies hou ’n risiko in vir mens en dier, omdat dit opgeneem word deur inaseming (hetsy deur die mond of neus) en dus biobeskikbaar kan raak."

Top