Salomé Geertsema

Salomé Geertsema het in 1995 aan die Hoërskool Waterkloof in Pretoria gematrikuleer. Sy voltooi haar voorgraadse studie aan die Universiteit van Pretoria en verwerf in 2003 ’n meestersgraad in stemafwykings. Sy is die afgelope agt jaar ’n dosent in die Departement Spraak-Taalpatologie en Oudiologie aan die Universiteit van Pretoria. Sy bied kursusse oor outisme, disleksie en komplekse artikulasie-afwykings aan. Sy was voorheen ’n spesialisopvoeder aan die Muriel Brandskool vir Serebraal Gestremde Leerders, asook aan die Via Novaskool vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes. Sy het ook in die oudiologie gewerk, onder andere in privaatpraktyk en by Beltone Edms. Bpk. Die tema van haar pas afgehandelde doktorale studie is die toepassing van motorleerbeginsels in spraakklankafwykings.

Personal amplification for a teacher with voice problems

Salomé Geertsema, Mia le Roux Academic research 2017-03-02

"A large portion of the South African population depends on this optimal use of voice for their occupations. Voice problems for the professional voice user in particular therefore impact negatively on their livelihood."

Persoonlike klankversterking vir ’n onderwyser met stemprobleme

Salomé Geertsema, Mia le Roux LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-03-02

"Aangesien baie Suid-Afrikaanse onderwysers in ’n posisie is waar medieseversekeringsfondse nie noodwendig kan vergoed vir verlies aan inkomste as gevolg van ’n stemprobleem nie en klankversterking nie in alle klaskamers voorsien kan word nie, mag ’n persoonlike en bekostigbare klankversterkingsapparaat ’n ideale langtermynoplossing bied."

Top